Elforsk fortsätter att följa utvecklingen


SR Vetenskapsradion har under veckan uttalat kritik mot Elforsks undersökningar av det påstådda fenomen som brukar benämnas LENR – Low Energy Nuclear Reactions (kärnreaktioner med låg energi). Undersökningarna började år 2012 när Elforsk blev tillfrågad av en grupp svenska forskare om att stödja utvärderingen av en uppfinning kallad Energikatalysatorn. Den uppgavs ha en värmeproduktion som vida översteg det som kan förklaras med konventionella förbränningsreaktioner.

Utvärderingen genomfördes av italienska och svenska forskare (Giuseppe Levi och Evelyn Foschi, Universitet i Bologna, Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson och Lars Tegnér, Uppsala Universitet samt Hanno Essén, KTH) där resultaten publicerades i rapporten »Indication of anomalous heat energy production in a reactor device». Mätningarna indikerade en värmeproduktion som inte enbart kunde förklaras med konventionell förbränning.

Baserat på resultaten från dessa mätningar valde Elforsk att gå vidare och beställde en översiktlig informationssammanställning beträffande LENR. Resultaten publicerades i Elforsks rapport 13:90, som finns tillgänglig på Elforsks webbplats.

LENR är omdiskuterat och har fått ökad uppmärksamhet under de senaste två till tre åren. När ett dussin företag framför att de ägnar sig åt kommersialisering av LENR-teknik kan detta möjligen indikera att något oväntat upptäckts och att denna upptäckt i framtiden eventuellt kan påverka energitillförseln i samhället.

Elforsk är noga med att framhålla att vi i nuläget inte har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om fenomenet LENR existerar eller inte. Däremot har Elforsk bedömt att det är angeläget att översiktligt följa utvecklingen och att i någon mån bidra till att öka insikten och klarheten kring dessa frågor.

Det ligger i Elforsks uppdrag att följa pågående forskning och utveckling för att kunna förbereda företagen inom energisektorn på tänkbara genombrott samt bygga nödvändig kunskap för att ifrågasätta eller bejaka vidare utveckling. Av detta skäl kommer Elforsk även fortsättningsvis att följa utvecklingen inom LENR-området.

Magnus Olofsson
Vd, Elforsk

2014-06-01

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies