Elforsk har beviljats planeringsbidrag från Vinnova

Elforsk har beviljats planeringsbidrag från Vinnova för en förstudie kring en ansökan till ett projekt för att genomföra Elforsk innovationstävling ”Smarta energilösningar” under vintern/våren 2015. 

Tävlingen har till syfte att stimulera fram nya lösningar som kommer till direkt nytta för elnätens slutkunder, till exempel bättre tillförlitlighet och billigare elleveranser, men också underlättar för elnätsägare och elhandlare att utföra sitt uppdrag. De nyttor som uppstår från många av dessa lösningar, med anledning av förändrad produktion och ändrade konsumtionsmönster, kan också ge minskad miljöpåverkan och lägre överföringsförluster.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies