Seminarium om biobränslens hållbarhet 17 maj

Biobränslen förväntas stå för en allt större del av framtidens energiproduktion och inom EU pågår ett arbete med att ställa hållbarhetskrav även på fasta biobränslen. Detta kommer att påverka möjligheterna att producera och använda biobränslen i framtiden.

Den 17 maj hölls ett seminarium på IVL Svenska Miljöinstitutet i Stockholm om biomassans roll och hållbarhet i ett framtida energisystem. Ur innehållet:
• Det senaste kring EU:s arbete med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen
• Hur energiproducenterna påverkas av nya krav på biomassa
• Forskningen kring biomassa och klimatpåverkan

Seminariet är en del i Elforsk-projektet ”Bevakning och analys av biobränslens klimat- och hållbarhetsaspekter” som genomförs av IVL på uppdrag av Elforsk.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies