Elforsk 20 år, en återblick

Den här minnesskriften sammanfattar Elforsks första tjugo verksamhetsår.
Samarbete är och har varit den bärande tanken med Svenska Elföretagens
Forsknings- och Utvecklingsaktiebolag.

Min förhoppning är att minnesskriften ska inspiera till nya tankar inför
framtidens gemensamma forskning och utveckling inom energiområdet.

För mig som Elforsks tredje verkställande direktör, är det viktigt att förstå hur förutsättningarna och behoven av gemensam forskning och utveckling förändrats genom åren. Jag har därför gett Lennart Billfalk och Harald Haegermark i uppdrag att vara huvudförfattare till denna minnesskrift. De har båda medverkat i Elforsks framväxt från start och dessutom bidragit i verksamheten fram
tills idag. Lennart Billfalk var Elforsks förste verkställande direktör och under senare år dess styrelseordförande. Harald Haegermark var chef för Kraftverksföreningens utvecklingsstiftelse,VAST, som gick upp i Elforsk vid bildandet. Han var ansvarig för Elforsks programområde Omvärld och system under 90-talet och därefter konsult med uppdrag från Elforsk bland andra. Utöver dessa huvudförfattare har Elforsks mångåriga vd, Morgan Andersson, medverkat. Sammanställningen av Elforsks ekonomiska utveckling har gjorts av Christer Larsson vid Svensk Energi som är Elforsks ekonom. Elforsks tidigare medarbetare Katarina Mordenfeld har ansvarat för utformning och redaktionell bearbetning av minnesskriften.

Stort tack till skaparna av minnesskriften, och inte minst till alla dem som
medverkat i den gemensamma utvecklingen genom åren!

Trevlig läsning!
Magnus Olofsson

Klicka här för att komma till jubileumsskriften


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies