Elforsks styrelse

Ordinarie ledamöter

Anders Ådahl, Chalmers tekniska högskola (ordförande)    
Karl Bergman, Vattenfall                                                         
Göran N Ericsson Svenska Kraftnät                                                     
Kjell Jansson, Svensk Energi
Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola 
Johan Mörnstam, E. ON

Styrelsesuppleanter

Bosse Andersson, Svensk Energi (för Jansson)                            
Göran Hult, Fortum (för Ådahl)                                                           
Tommie Lindquist, SVK (för Göran N Ericsson)

Verkställande direktör

Magnus Olofsson

Revisor

Stefan Törnell, auktoriserad revisor - KPMG

Revisorssuppleant

Anna Landerholm-Granberg, auktoriserad revisor - KPMG


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies