21 miljoner kr till forskning om användning av solceller

Energimyndigheten, kommuner och näringslivet avsätter drygt 21 miljoner kronor till forskning om utbyggnad av solceller. Samarbetet genomförs i SolEl-programmet, som drivs av Elforsk. Programmet ska underlätta etablering av solceller i Sverige, särskilt i bebyggelsen.

Inom de närmsta åren förväntas en omfattande utbyggnad av solcellssystem i Sverige. Medelkostnaden för takmonterade solcellssystem för villor mer än halverades från 2010 till 2012, enligt statistik som tagits fram inom det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS. Samtidigt har EU slagit fast att nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader från år 2020. Detta väntas bidra till ett ökat inslag av solenergi i bebyggelsen.

– Med den nya prisbilden står vi nära ett kommersiellt genombrott för solceller även i Sverige. Genom SolEl-programmet tar vi fram forskningsresultat som hjälper till att överbrygga de sista hindren samt ytterligare sänka kostnaderna för att installera solcellssystem, säger Monika Adsten, Elforsk, som leder SolEl-programmet.

SolEl-programmet ska ta fram kunskap kring solceller som efterfrågas och som används av exempelvis arkitekter, byggbolag, elbolag, fastighetsägare och solcellsinstallatörer. Den forskning och utveckling som kommer att bedrivas inom programmet kan bland annat behandla olika aspekter av byggnadsintegration, utvärdering och verifiering av produkter och tjänster, stadsplanering, solcellsanvändares energibeteende och solcellsanläggningars samverkan med elnätet. 

Programmet pågår under 2013-2017 och finansieras av Energimyndigheten, bygg- och fastighetsbranschen, kommuner, elföretag samt solcellsindustrin. En första utlysning av medel för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som kan underlätta solcellsutbyggnaden har öppnats.

Kontaktperson

Monika Adsten, Elforsk, programledare för SolEl-programmet monika.adsten@elforsk.se, 070-677 05 40.

Länkar:

Mer information om SolEl-programmet

Utlysning: Första utlysning inom SolEl-programmet

Programbeskrivning SolEl-programmet 2013-2017

Energimyndighetens webbplats om solcellsforskning

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2012 (IEA PVPS)


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies