En elmarknad i förändring

The synthesis report is now available in English.

Komplexiteten på dagens elmarknader ökar. Framför allt beroende på politiska beslut, som i grunden snabbt förändrar förutsättningarna för såväl elproduktionen som elhandeln. För att möta denna utveckling måste marknaderna utvecklas och anpassas, bland annat för att kunna hantera stora volymer vind- och solkraft. Elsystem och handel behöver bli mer följsamma och effektiva. Vi måste skapa nya system så att de förnybara energislagen kan samverka optimalt med elproduktionen från de konventionella kraftverken med mera.

Genom Elforsks forskningsprogram Market Design har mycket ny kunskap om elmarknadens behov och utvecklingsmöjligheter etablerats till gagn för elföretagen, myndigheter och beslutsfattare. Målet med denna kunskap är att den ska fungera som underlag vid utformningen av marknadens spelregler inom det gemensamma marknadsområdet.
Den fjärde och sista etappen av programmet, som varat från 2010 till och med halva 2014, har fokuserat på den snabba introduktionen av ny förnybar elproduktion och hur denna påverkar marknadsförutsättningarna. Programperiodens rapporter belyser hur det stora europeiska elmarknadsprojektet ska kunna genomföras så att goda förutsättningar kan bevaras för den nordiska elmarknaden och dess aktörer.

"En elmarknad i förändring"utgör en syntes av rapporterna och deras slutsatser. Det är vår förhoppning att den på ett relativt lättillgängligt sätt ska kunna ge en god insikt om kunskapsläget på området, och de utmaningar som Europas elmarknadsexperter och beslutsfattare brottas med inför framtiden.

Rapporten har tagits  fram av Tomas Wall, Desiderate och Lars Magnell, Kreativ Media.


Ladda ned syntesrapporten "En elmarknad i förändring"

Download synthesis report in English "An electicity market in transition"Ladda ned presentationsmaterial "En elmarknad i förändring"


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies