Pressmeddelande: Mer kunskap behövs när solceller ökar i bebyggelsen

Hur påverkar snö och skuggor produktionen av solel? Och hur kan man på ett säkrare sätt beräkna sin produktion av solel? SolEl-programmet bidrar med 2,9 miljoner kronor till fem projekt som ska tillföra ny kunskap kring installation och användning av solceller i bebyggelsen.  Bygg- och fastighetsbranschen, universitet, konsultföretag, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond med flera bidrar med ytterligare 3,1 miljoner kronor i projekten.

Arkitekter, byggbolag, elbolag, fastighetsägare och solcellsinstallatörer är några av de grupper som efterfrågar ny kunskap kring solceller och installationer av solcellssystem. Genom SolEl-programmet finansierar Energimyndigheten i samverkan med Elforsk och andra branschaktörer, projekt som ska tillföra just detta.

- SolEl-programmet har en viktig roll att ta fram tillämpad kunskap som efterfrågas av branschen. Projekten drivs i nära samverkan med branschen och vi har höga ambitioner när det gäller att få kunskapen implementerad, säger Monika Adsten, Elforsk, programledare för SolEl-programmet.

– Allteftersom fler installerar solceller i Sverige blir det allt viktigare att ta fram kunskap som gynnar en vidare solcellsutbyggnad. SolEl-programmet skapar även möjligheter för branschen att samla och sprida information vidare, säger Tobias Walla, handläggare vid Energimyndigheten.

Säkrare beräkningar trots snö och skugga

Snö är något man måste ha med i beräkningarna när man ska kalkylera antalet kilowattimmar som man kan räkna med att få ut av sin solcellsanläggning. Ett av forskningsprojekten ska undersöka hur snö påverkar produktionen av solel och samtidigt koppla detta till väderdata. Förhoppningen är att kunna ta fram en beräkningsmodell som kan uppskatta minskad solelproduktion på grund av snötäckning eller till och med ökad produktion tack vare reflektioner från snön.

Ett annat projekt ska titta på hur man med olika typer av styrning och elektronik kan få solcellssystem som är mindre känsligt för skuggor. Målet är att ta fram en handbok som rekommenderar olika lösningar beroende på vilken skuggproblematik man har på sin fastighet.

Ökad användning av den egna solelen

Två av projekten ska öka kunskapen kring hur behovet av el ser ut i förhållande till solinstrålningen i både flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Att kunna öka användningen av den solel som fastighetsägaren själv producerar är i dagsläget mer ekonomiskt fördelaktigt än att skicka ut solelen på elnätet. Kylsystem ska särskilt undersökas, då kylbehoven oftast samvarierar med solelproduktionen.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies