SolEl-programmet på Solforum 2014 i Linköping

Den 22 oktober bjöd Energimyndigheten in till konferensen Solforum i Linköping. Utvecklingen inom solceller, termisk solkraft och solbränslen var i fokus liksom samverkan mellan många olika aktörer. SolEl-programmet deltog med presentationer av flera av programmets projekt samt fanns på plats för att diskutera möjligheter i den utlysning som just nu är aktuell.

Solforum riktar sig till alla som utvecklar, planerar för, investerar i, beställer, installerar, skriver eller informerar om solceller, termisk solkraft eller solbränslen.

Konferensen syfte var att ge en överblick över vad som är på gång inom området och vad som händer inom pågående forskningsprojekt, men också att samla flera olika aktörer på området för att skapa möjligheter till diskussion om vad som behöver göras för att främja solenergi i Sverige och ta nästa steg i utvecklingen.

Mer information om programmet hittar du här.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies