Utlysning SolEl-programmet

Utlysning: Medel för forskning och utveckling inom SolEl-programmet

Energimyndigheten och Elforsk, som företräder branschen, genomför tillsammans samverkansprogrammet SolEl-programmet och utlyser nu medel inom programmets samtliga områden. Utlysningen stänger kl. 17.00 den 18 november 2014.

Utlysningen är öppen för forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig forskningshöjd och nyhetsvärde inom programbeskrivningens samtliga huvudområden:
• Nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät
• Hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor
• Utvärdering och verifiering av solcellsanknutna produkter och tjänster
• Solceller i samhället
Projekt rörande informationsspridning eller demonstration av befintlig teknik kommer inte att kunna få stöd i denna utlysning.

Energimyndigheten har tillsammans med programrådet för SolEl-programmet identifierat ett antal forsknings- och utvecklingsområden där man särskilt gärna skulle vilja se utökad verksamhet. Dessa är, utan inbördes prioritering:
• Projekt med ett samhällsvetenskapligt inslag
• Projekt som avser utveckling av produkter (fram till utveckling av prototyp) och/eller tjänster

Mer information om utlysningen finns på SolEl-programmets hemsida samt på www.energimyndigheten.se.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies