Avslutad verksamhet

Nedan finns en sammanställning över de projekt och program som avslutats mellan 2007-2010.

Styrmedel för effektiv energianvändning

Elforsk rapport 08:36 Kvotpliktsprogram för energieffektivisering. Erfarenheter från fem europeiska program

Elforsk rapport 08:35s Styrmedel för effektiv energianvändning. Inspel i arbetet med direktivet om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster

Elforsk rapport 08:35e Energy Efficiency Policy Instruments. Energy Efficiency Implementation Programme

Marginalel: Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion – Modellberäkningar baserad på en utvidgad marginalansats

Elforsk rapport 08:30 Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar

Uppdatering av miljödata för el samt elmixar i EFFem Kalkyl - ett miljöbedömningsprogram på webben

www.effektiv.org/miljobel

Energianvändningen i flerbostadshus och lokaler – idag och imorgon

Elforsk rapport 08:33s Sammanfattning av: Energianvändning i flerbostadshus och lokaler - Idag och i nära framtid

Elforsk rapport 08:33e Summary of: Energy use in apartment buildings and premises - Today and in the near future

Elforsk rapport 08:32 Energianvändningen i flerbostadshus – idag och i nära framtid

Market Design etapp III, program med 20-tal projekt

Programmet sammanfattas i populärvetenskaplig bok

ELAN etapp III, program med 25-tal projekt Programmet finns sammanfattat i en populärvetenskaplig bok samt i en syntesbroschyr
EU-projekt Eurowhitecert Slutrapporteringen finns att ladda ned från http://www.ewc.polimi.it/

Elvärme och värmepumpar i småhus, program med 10 delprojekt

07:23 Uppvärmning av bostäder och lokaler 2003

07:24 CO2-utsläpp från uppvärmning av småhus, etapp1

07:25 Nyttan av elvärme för Sverige och kunderna från 1970 till 2004

07:26 Elvärmens effekt- och CO2-ansvar

07:27 Uppvärmning av nya småhus

07:28 Hälsa och närmiljö

07:29 Elvärmens miljöutsläpp

07:30 Framtidens elvärme och värmepumpar

07:31 Åtgärder och konsekvenser i äldre bostäder

07:32 Elvärme och värmepumpars inverkan på eldistributionen

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies