Elforsk arbetar inom olika delar av användningsområdet, både i sammanhållna program och i enstaka projekt. Verksamheten har delats in i tre delprogram:

• El- och energianvändning
• Elmarknaden, policyfrågor och styrmedel
• Byggnadsanknuten förnyelsebar energi


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies