Programråd för Användning

Bosse Andersson, Svensk Energi
Eva Gillander, Göteborg Energi
Göran Hult, Fortum
Lars Bierlein, E.ON
Lars Joelsson, Vattenfall
Staffan Westlin, Skellefteå Kraft
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät

(Delas med programområde Omvärld & System)


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies