Linking together electricity markets with different market designs. Case study of the future use of the Finnish– Russian -interconnection

Rapportnummer:  14:05
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Satu Viljainen, Olga Gore and Mari Makkonen
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Tillgänglig
Referat:
Resultaten i denna studie indikerar att den gränsöverskridande handeln mellan Finland och Ryssland påverkas negativt av skillnader i marknadsdesignen mellan de två länderna. Detta får långtgående konsekvenser på möjligheten att dela resurser över gränsen vilket förhindrar marknaderna från att integrera.
 
Den ryska elmarknaden har både en energi- och kapacitetskomponent. Det betyder att ryska elproducenterfår betalt för den el de producerar samt för sin förmåga att hålla kapacitet tillgänglig. I Ryssland har statsmakten tagit ansvar för det behov av investering i ny kapacitet som prognosticerats. Detta sker framförallt med de långa kontrakt för kapacitet (10-20 år) som tecknats med producenter. Medel för att täcka kostnader för kapaciteten samlas in genom en avgift på konsumtion och export. Kapacitetsavgiften på export innebär att en kil skapas mellan energipriserna på den ryska marknaden och energipriserna på den finska marknaden.
 
Det prognosticerade behovet av kraftproduktion i Ryssland, och den i dagsläget generösa betalningen för tillgänglig kapacitet, kommer att leda till ett kostbart ryskt kraftsystem. Den nuvarande ordningen tycks också kunna leda till en kraftig överkapacitet Ryssland. Det kombinerade trycket av en kapacitetsbetalning och en överkapacitet borde trycka ner det framtida priset på energi i Ryssland.
 
Den kil som den ryska kapacitetsbetalningen skapar mellan det ryska och finska energipriset är ca 20 €/MWh, vissa timmar på dygnet, och vissa veckodagar. Det innebär att det inte är lönsamt att exportera från Ryssland till Finland även om energipriserna signalerar att så är fallet. Ett resultat av förändringen i marknadsdesign i Ryssland är att den handlade volymen mellan länderna minskat med två tredjedelar.
 
Den studie visar att design som påverkar prisbildningen kan ha omfattande konsekvenser för gränsöverskridande handel vilket på lång sikt påverkar den totala kostnaden för kraftsystem i regionen. Den belyser därmed sannolikt några av de problem som det europeiska kraftsystemet står inför.

Beställning av tryckt rapport (OBS! pris exkl. moms):

Genom att fylla i och sända nedanstående kan du enkelt beställa den tryckta publikationen.
Alla uppgifter om beställaren är obligatoriska
Antal:
Företag:
 
Beställarens namn:
 
E-post:
 
Faktureringsadress:
 
Leveransadress:
 
Observera att priserna gäller exklusive moms och frakt. Notera lagertillgänglighet och eventuella villkor för spridning. Om den tryckta rapporten är slut delges ni kostnadsfritt ett elektroniskt exemplar. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 procentenheter.
 
Vi använder cookies vid beställning av Elforsks rapporter för att kunna spara uppgifter om beställaren. Syftet är att beställaren, vid nedladdning av fler än en publikation, inte ska behöva fylla i de egna uppgifterna mer än en gång. Informationen lagras i 24 timmar. Mer information om cookies finns på Post och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se .

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies