Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer

Rapportnummer:  2015:126
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Daniel Olsson, Catrin Heincke, Peter Wenerhag
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat: Fram tills för bara två eller tre år sedan har den svenska solcellsbranschen haft en relativt jämn och lite försiktig tillväxt, vilket kanske bidragit till att den teknik som nu används i Sverige är mogen, bl.a. för att den dragit nytta av erfarenheter från den stora tyska marknaden. Åtminstone tycks detta gälla anläggningar > 10 kWp. Resultaten från den utförda intervju- och enkätstudien visar att montage-, säkerhets-, och byggnadstekniska problem i allt väsentligt lyser med sin frånvaro i den svenska nutida solcellshistorien.

Kanske är det avsaknaden av en plötslig ”efterfrågeboom” av stora mått som gjort att s.k. oseriösa och tillfälliga aktörer hittills aldrig lockats till branschen. De medelstora solcellsanläggningar som nu finns har, med ytterst få undantag, installerats med omsorg, ofta följt av tämligen långtgående installatörsansvar. Sannolikt har även Sveriges relativt höga konstruktionsstandard vad beträffar exempelvis takhållfasthet och fuktsäkerhet, bidragit positivt i sammanhanget.

Studien bygger i förstone på intervjuer med leverantörer/installatörer av solcellssystem och fastighetsägare som låtit installera solcellsanläggningar > 10 kWp. Dessa intervjuer utgjorde därefter underlag för framtagande av en enkät som skickades till ca 60 svenska fastighetsägare som installerat solcellsanläggningar > 10 kWp och till ca 70 stycken nu verksamma leverantörer/installatörer.

Totalt har svar angivits för cirka 100 anläggningar > 10 kWp med en total effekt på cirka 5000 kWp.

Ur intervju– och enkätsvaren framträder en relativt entydig bild av i huvudsak problemfria installationer med mestadels likartade montagelösningar för olika typer av underlagsmaterial, taklutning mm, där tänkbara problem såsom snöröjning, rengöring och kanske skadegörelse i det närmaste framstår som ickefrågor eller åtminstone inte som några avskräckande problem.

Resultaten från intervju- och enkätstudien kan förhoppningsvis leda till att fler fastighetsägare än idag väljer att installera solceller i förvissning om att så många andra fastighetsägare är nöjda, åtminstone när det gäller denna studies fokusområden.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies