Bränslecellssemninarium 2013
- senaste nytt om teknikläge och framtida utveckling

Den 5 mars 2013 hölls det årliga bränslecellsseminariet, där den senaste utvecklingen inom bränslecellssektorn presenterades. Seminariet är en rapportering från Elforsk och Energimyndighetens teknikbevakningsprojekt inom bränslecellsområdet.

 

Program och dokumentation

Inledning och välkommen Bertil Wahlund, Elforsk
Greger Ledung, Energimyndigheten

Utblick – exempel på aktiviteter i Tyskland och inom IEA och EU

Fuel cells and Hydrogen program and activities in Germany Hanno Butsch, NOW Germany
IEA:s bränslecellsverksamhet och EU-program för bränsleceller Bengt Ridell, Grontmij

Bränslecellstekniker – teknikläget idag och framåtblick

Smältkarbonatbränsleceller (MCFC) – tekniken som är på väg att bli kommersiell Carina Lagergren, KTH
Polymera bränsleceller (PEFC) – små distribuerade system Rakel Wreland Lindström, KTH
Fastoxidbränsleceller (SOFC) – högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Martin Andersson, LTH

Tillämpningar – hur används bränsleceller idag och hur skulle bränsleceller kunna användas i framtiden

Power-2-gas Björn Fredriksson Möller, E.ON
Tillämpningar i vägfordon - när kommer bränslecellsbilen? Magnus Karlström, Chalmers
Portabla tillämpningar – den bärbara bränslecellen är redan här Maria Wesselmark, Intertek
Stationära tillämpningar – här finns de Bengt Ridell, Grontmij
Bränsleceller som batteriersättning Erik Wiberg, Vätgas Sverige
Bränsleceller som reservkraft och biogas för bränsleceller i Sverige Per Alvfors, KTH
Vätgas som bränsle i vår omvärld – konferensbevakning Erik Wiberg, Vätgas Sverige
Avslutande diskussion med presentation syntesrapport och slutsatser Bertil Wahlund, Elforsk
Bengt Ridell, Grontmij

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies