El från nya och framtida anläggningar

Elforsk gör återkommande uppdateringar av studien i syfte att ge intressenterna en aktuell bild av elproduktionskostnaderna för olika produktionstekniker.

 

Det är angeläget för energiföretagen att ha god kunskap om vad nya produktionsanläggningar kan erbjuda prestandamässigt och till vilken kostnad el kan produceras med olika tekniker. Området är naturligtvis under ständig utveckling. Av denna anledning gör Elforsk successivt uppdateringar av ett projekt som genom åren gått under benämningen "El från nya anläggningar" där dagens och morgondagens elproduktionsteknik studerats. Från och med 2011 års version inkluderas även nya och framtida tekniker i tidsperspektivet 10-15 år framåt. 

Till årets rapport, (Elforsk rapport 14:40,) hör en webbaserad beräkningsmodell där användaren kan anpassa beräkningarna efter olika förutsättningar som till exempel olika räntesatser.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies