Aktuellt & rapporter

Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser

Elforsk och Energimyndigheten genomför samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser. Programmet har som syfte att genom material- och processteknisk utveckling bidra till att förnybara bränslen och avfall effektivt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet, bra dellastegenskaper och minimal miljöpåverkan. Programmet ska bygga upp kunskaper och kompetens för utformning av termiska processer, såväl processtekniskt som materialtekniskt. Resultaten från programmet ska kunna vara implementerbart på fem till tio års sikt.

Insatserna i programmets ska bidra till följande vad gäller de termiska energiprocesserna:

  • Ökad andel elproduktion, genom ökad elverkningsgrad, förbättrad tillgänglighet och effektiviserad el- och värmeproduktion från förnybara bränslen och avfall i termiska energiomvandlingsprocesser.
  • Förbättrad bränsleflexibilitet genom ökad möjlighet att använda förbränningstekniskt svåra bränsle med bibehållen elverkningsgrad i ångturbinprocesser och möjlighet att använda förnybara bränslen i gasturbinprocesser
  • Förbättrad driftflexibilitet, och möjlighet för cyklisk drift av termiska energiprocesser.

Programbeskriving kan laddas ner här Programbeskrivning Materialteknik för termiska energiprocesser (svensk version) och Programme description Materaials techology for thermal energy processe. (translation, English version)


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies