Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS under 2014

Rapportnummer:  2015:114
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Helena Sellerholm
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat: Elforsk har haft uppdrag från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme att samordna energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom SIS. Denna rapport är den sjuttonde årsberättelsen för det gemensamma ramprogrammet.

Ramprogrammet arrangerar varje år ett seminarium som dels speglar de aktiviteter som sker inom några av de tekniska kommittéerna, dels visar på trender som antingen påverkar eller drivs av standardiseringen.

Temat på 2014 års seminarium var Lönsamhet genom standardisering där bl.a. Volvo presenterade hur de arbetar med standardisering på företagsnivå och SRC – Standardisation Reseach Centre i Lund visade på hur innovation och standardisering hör ihop med varandra.

Seminariet ska fungera som en inspirationskälla för de personer som representerar energibranschen i standardiseringen och även lyfta fram vikten av att delta i standardiseringsarbetet.

Seminariet samarrangeras med motsvarande ramprogram för SEK. Seminariet för 2015 planeras att hållas i Kista den 4 november.

Verksamheten under 2014 för de olika standardiseringsprojekten sammanfattas i rapporten.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies