Teknikbevakning: Förgasning och bränslesyntes

Via Elforsk kan elbolagen delta i SGC:s fokusgrupp om förgasning och bränslesyntes.

.

 

 

SGC arrangerade ett internationellt seminarium om förgasningsteknik, SGC International Seminar on Gasification, i Göteborg 16-18 oktober.

Den 22-23 maj 2014 arrangeras i Malmö REGATEC 2014 som är inriktad mot omvandling av biomassa och avfall till biometan via rötning/uppgradering och förgasning/metanisering.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies