Vågkraft

Elforsk bedrev 2010 ett omvärldsbevakningsprogram inom vågkraftsområdet för att följa utvecklingen såväl internationellt som inom Sverige.

 

 

 

 

Verksamhet

Elforsk bedrev 2010 ett omvärldsbevakningsprogram inom vågkraftsområdet för att följa utvecklingen såväl internationellt som inom Sverige. Inom programmet publicerades nyhetsblad pch ett seminarium genomfördes. För närvarande bedriver Elforsk ingen verksamhet inom området.

Nyhetsblad

Nyhetsblad 1 - 2010

Nyhetsblad 2 - 2010


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies