Vindforsk

Samverkansprogrammet Vindforsk genomförs i samarbete med Energimyndigheten och företag verksamma inom vindkraftområdet som finansiärer genom Elforsk.

Programmets syfte är att öka kunskapen om vindkraftrelaterade frågor och att stärka basen för svenskt vindkraftskunnande. Detta kunnande ska leda till att vindkraft implementeras och drivs effektivt i det svenska kraftsystemet samt skapa förutsättningar för svensk industri inom området.Följ Vindforsk på Facebook och Twitter:

   

 


Se filmen om Vindforsk!
Klicka på bilden för att höra om Vindforsk och om projekten i programmet

Nyhetsbrev
Kunder Vindforsk IV

Vindforsk,  Elforsk, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster