Information till Vindforsks projektutförare

 


Se filmen om Vindforsk!
Klicka på bilden för att höra om Vindforsk och om projekten i programmet

Vindforsk,  Elforsk, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster