Anvisning för ansökan till Energiforsks betongprogram kärnkraft

Vi tar löpande emot ansökningar inom programmets prioriterade områden. De ansökningar som kommer in till programmet granskas av programmets tekniske expert samt programstyrelsen. Beslut tas i samband med något av våra ordinarie programstyrelsemöten som sker fyra gånger per år. Nya projekt måste vara avslutade senast 1/12 2015. Sökande till programmet kan välja mellan två olika ansökningsvägar:

Ansökningsväg 1:

  • Steg 1 Inlämning av projektidé, ca 1/2-1 A4-sida, i fritt format. Programstyrelsen lämnar synpunkter på projektidén och antingen rekommenderar eller avböjer att en fullständig ansökan skickas in.
  • Steg 2 Inlämning av fullständig ansökan enligt anvisningar nedan. Ansökan behandlas vid nästkommande programstyrelsemöte.

Ansökningsväg 2:

  • Inlämning av fullständig ansökan enligt anvisningar nedan. Ansökan behandlas vid nästkommande programstyrelsemöte.

Utformning av fullständig ansökan:

Fullständig ansökan ska bestå av ett ansökningsblankett samt projektbeskrivning enligt vår anvisning.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies