Elforsks betongprogram kärnkraft

Det övergripande målet för programperioden 2013-2015 är att säkerställa avsedd livslängd och hög tillgänglighet med bibehållen säkerhet för kärnkraftverk i Sverige och Finland.

Under denna 3-årsperiod för programmet har FoU-verksamheten utökats och omfattar även andra betongkonstruktioner än reaktorinneslutningen och kylvattentunnlarna, såsom exempelvis turbinfundament, vattenvägar och intagsbyggnader. Det viktigaste konstruktionsmaterialet inom området är naturligtvis betong, men även problemställningar kring stål för armering, tätplåt och toroid, enskilda byggnadskonstruktionselement samt plast- och kompositmaterial som används för byggnadsdelar kommer att beaktas.

En viktig uppgift för Elforsks betongprogram är att sprida information och kunskap, bland annat genom att arrangera Kraftindustrins Betongdag (en gång per år). Det planeras även att ordna mellan ett till två tekniska seminarier per år.   

Den samverkan med pågående FoU-verksamhet inom andra områden, speciellt inom Vattenkraft- och Vindkraftområdet som etablerades under föregående programperiod kommer att fortsätta. Detta är viktigt för att överföra, översätta och komplettera resultaten i den form som tillför nytta för kärnkraften. Det samarbete som har etablerats med Bygginnovationen, Swerea/KIMAB och SBUF kommer att fortsätta under den kommande programperioden. Detta gäller även det internationella samarbetet inom NUGENIA/ACCEPPT.

Programmet finansieras av Vattenfall, E.ON, TVO, Fortum, SSM, Skellefteå Kraft och Karlstads Energi. Verksamheten styrs av en programstyrelse bestående av representanter för finansiärerna.

Länk till fullständig programbeskrivning.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies