Workshop spännkablar i kärnkraftstillämpningar

Dokumentation: Spännkablar i kärnkraftstillämpningar 2013-11-12
- Spännkraft, tillståndsbedömning, livslängd och materialfrågor

Presentationerna läggs ut så snart vi får godkännande från föredragshållarna. Vi kommer även att ta fram en samlad syntes av dagen, den publiceras här så snart den är framtagen.

Moderator för dagen var Mikael Hallgren, Tyréns.
  
Inledning
Monika Adsten, ansvarig för kärnkraftsforskning, Elforsk
Manouchehr Hassanzadeh, teknisk expert Elforsks betongprogram kärnkraft, Vattenfall R&D

Spännarmerade konstruktioner
Sven Thelandersson, Lunds tekniska högskola

Injekterade spännkablar jämfört med fria spännkablar
Sten Forsström, Sweco


Uppbyggnad av reaktorinneslutning
Jan Gustavsson, Ringhals

Uttorkning av reaktorinneslutning
Lars-Olof Nilsson, Lunds tekniska högskola


Krympning och krypning av betong
Lennart Elfgren, Luleå tekniska universitet

Åldring och relaxation av spännkablar
Conny Knutsson och Ivan Kaic, FNsteel Hjulsbro AB

Antagna korttids- och långtidsförluster vid ursprunglig dimensionering av OIII
Sten Forsström, Sweco

Tillståndskontroll (OFP)
Peter Ulriksen, Lunds tekniska högskola

Summering Elforsk spännkablar
Peter Lundqvist, Vattenfall R&D

Diskussion och summering


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies