Development of a “Safety Demonstration Plan Guide” for transition to digital I&C systems in nuclear power plants

Rapportnummer:  13:85
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Marie-Louise Axenborg & Pontus Ryd
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
I det här arbetet har en guide för hur man ska planera och genomföra demonstration av säkerhet (så kallad ”Säkerhetsdemonstration”) tagits fram. Guiden är särskilt framtagen för att hantera moderniserings- och nybyggnadsprojekt som innefattar implementering av digitala styr- och säkerhetssystem (”Instrumentation and Control” eller ”I&C”) i kärntekniska anläggningar. Guiden är dock generellt utformad och ska i princip gå att använda för alla sorters projekt med flera inblandade aktörer och som har krav på säkerhet.
Syftet med att skriva Guiden var att utveckla och komma överens om en enhetlig modell som beskriver hur man genomför en Säkerhetsdemonstation inklusive vad som ska ingå och hur man ska kommunicera och rapportera. Modellen ska vara generellt användbar på alla svenska kärnkraftsanläggningar och den ska förenkla arbetet både för anläggningsägaren och för myndigheten och ge ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan projekt. Målgruppen är alla som arbetar med säkerhetsledning, med särskild vägledning för de som är inblandade i projekt där säkerhetsdemonstration behöver genomföras.
Licensierings- och andra övergripande projektrisker bedöms kunna minskas radikalt genom att tillämpa den här Guidens rekommendation och metodik för säkerhetsdemonstration. Metodikens hörnpelare är stegvis kommunikation med successiv acceptans och godkännande av resultat enligt överenskomna acceptanskriterier mellan projektets intressenter (leverantörer, projektet, granskare, tillståndshavare och myndighet) samt att detta påbörjas tidigt i projektet. För tillståndshavaren och investeraren betyder detta, utöver säkerställd och demonstrerad säkerhet med ökat förtroende från myndighet och allmänhet, även minskade risker för misslyckade investeringar genom mer förutsägbart projektgenomförande både med avseende på kvalitet, tid och pengar.
Guiden har tagits fram på initiativ av och i nära samarbete med projektets styrgrupp som är sammansatt av representanter från Vattenfall, Fortum, Forsmarks Kraftgrupp (FKA), Oskarshamnsverkets Kraftgrupp (OKG), den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), den svenska branschorganisationen Svensk Energi samt en representant från Elforsk. Samtliga styrgruppsmedlemmar från kärnkraftverken och myndigheten besitter omfattande sakexpertis och erfarenhet inom övergång till digitala I&C system och säkerhetsdemonstration. Innehållet i Guiden grundar sig på en referensstudie innefattande ämnesspecifikt material på framförallt europeisk nivå samt på styrgruppens gemensamma erfarenheter som kommit fram i workshops och personliga intervjuer. Den här rapporten beskriver arbetet med att ta fram Guiden. Produkten, d.v.s den fullständiga Guiden utgör en separat rapport ”Safety Demonstration Plan Guide”, Elforsk 13:86.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies