Testing and optimization of Unicorn Fluid-Structure Interaction solver for simulating an industrial problem

Rapportnummer:  14:15
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Thi Thank Truc Vu
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Testning och optimering av Unicorn Fluid-Structure Interaction lösare för att simulera ett industriellt problem
I industriapplikationer, såsom kraftverk, är frågan om samspelet mellan fluid och struktur alltid närvarande. Närmare bestämt påverkar fluiden kraftverkets struktur genom att applicera en kraft på det och vice versa. Som ett resultat av fluidens kraftpåverkan, kan kraftverkets struktur vibrera eller deformeras. En god förståelse for detta FSI-problem kan bidra till att utforma system ifråga om säkerhet, stabilitet och effektivitet.
 
Detta projekt syftar till att optimera och testa Unicorn FSI lösaren från FEniCS projektet. Denna FSI-lösare ska därefter användas till att simulera samspelet mellan vätska och struktur i ett experiment, som utförts på Vattenfalls
forsknings och utvecklingsavdelning. Målet är att förbättra Unicorn FSI-lösaren för att klara av ett verkligt industriellt problem. Dessutom kan vissa av resultaten av simuleringen användas som ett verktyg för att förutsäga beteendet hos ett system under inverkan av en fluid.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies