Design of Concrete Containments - Focus on integrity and tightness. Documentation from seminar January 28 2015

Rapportnummer:  2015:145
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Sten Forsström
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

Inneslutningens uppgift är att skydda kärnkraftsreaktorn mot såväl yttre som inre händelser, exempelvis jordbävning, flygplanskrasch, rörbrott m.m. Beroende på typ av reaktor (kok- eller tryckvattenreaktor), kan inneslutningens utformning skilja, vad gäller storlek, utformning och funktion. För att klara av sin uppgift krävs att inneslutningen är tät och kan innesluta trycksatt ånga med ett ångtryck av flera gånger atmosfärstrycket.

Seminariets syfte var att ge kunskap om de krav som ställs på betonginneslutningar samt olika lösningar för att uppfylla dessa krav. Seminariets fokus kommer att låg på att uppfylla krav på integritet och täthet för inneslutningar. Följande tre huvudområden behandlades:

• Myndighetskrav

• Konstruktionsnormer i olika länder

• Tillämpningar på inneslutningar

De presentationer som visades under seminariet finns att ladda ned på Betongprogram kärnkrafts hemsida.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies