Aging Management of Nuclear Prestressed Concrete Containments. U.S. Experience

Rapportnummer:  2015:146
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Abdul H. Sheikh
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

 Det främsta syftet med denna rapport är att beskriva praxis i USA för hantering av åldrande, inspektion och övervakning av reaktorinneslutningar med förspända spännkablar. Rapporten ger information om föreskrifter och vägledningar från USA:s Nuclear Regulatory Commission (USNRC) samt American Society of Mechanical Engineers (ASME) kod för konstruktion, besiktning och övervakning av förspända reaktorinneslutningar. Rapporten ger också detaljerad information kring hur efterspända betongkonstruktioner ska övervakas och utvärderas, inklusive tolkning och bedömning av värden från periodisk övervakning vad gäller uppmätta krafter och förskjutningar. Vidare är nuvarande branschpraxis för läckagetester för att påvisa täthet och strukturell integritet inkluderad i denna rapport samt drifterfarenheter. Rapporten omfattar också metoder för analys av befintliga betonginneslutningar för att reducera den konservatism som råder vid konstruktion av inneslutningar, med hjälp av nya datoriserade analysverktyg och realistiska materialegenskaper.

De kärnkraftverk som är i drift i Sverige och i Finland har varit i gång i över 30 år, och kräver kontinuerlig övervakning och åldringshantering. Denna rapport kommer att vara ett värdefullt underlag för svenska och finska tillsynsmyndigheter och ingenjörer som arbetar med hantering av åldrande, kontroll, och övervakning av reaktorinneslutningar. Några av de erfarenheter, lärdomar, och tekniker som används för hantering av åldrande av 100 verksamma kärnkraftverk i USA kan vara användbara och kan införlivas i svenska och finska anläggningar.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies