Life time extension of present analogue I&C systems. Experiences from the United States

Rapportnummer:  2015:159
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Annika Leonard
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Den säkerhetsrelaterade instrument- och kontrollutrustningen i de nordiska kärnkraftverken består av en mix av teknologier. Större delen är fortfarande av konventionell typ men det finns också ny digital utrustning, system och plattformar. Inom de närmsta åren måste en stor del av dessa system och utrustningar bytas ut eller uppgraderas på grund av olika aspekter av åldring. Detta är en utmaning, och erfarenheterna från tidigare utbyten är tyvärr tudelade.
Ett projekt har tidigare genomförts inom Energiforsk, vilket identifierade uppgraderingsprogrammen inom Westinghouse och General Electric som intressanta. Energiforsk beslutade därför att utreda dessa program mer i detalj. Man ville även studera några amerikanska kärnkraftverk och branschorganisationen EPRI, avseende renoverings- och uppgraderingsstrategier.
En studieresa genomfördes därför, med möten och diskussioner tillsammans med de två utsedda leverantörerna (OEM, Original Equipment Manufacturer), en annan leverantör som erbjuder tjänster till de amerikanska verken och ett kärnkraftverk. Det var inte möjligt att få till ett möte med EPRI, så istället har man studerat EPRI:s material (guidelines). Lärdomarna och erfarenheterna från resan har sammanställts i denna rapport.
En summering av erfarenheterna från studieresan är att kärnkraft-I&C har liknande utmatningar i USA som i Europa. Verken och leverantörerna har en mer utmanande affärssituation nu än förut: överskott på fracking gas genererar låga elpriser, vilket leder till krav på kostnadsminimering inom alla områden. När förnybar energi samtidigt får statliga bidrag blir situationen än mer utmanande för kärnkraftproduktionen. Dessutom har olyckan i Fukushima lett till ansträngningar för kärnkraftsbolagen, även om det inte berört I&C-området så mycket.
Strålsäkerhetsmyndigheten i USA (NRC) har varit väldigt strikt med att tillåta ny digital mjukvarubaserad teknik i kärnkraftsanläggningar. Vid ett flertal tillfällen har energibolag och leverantörer behövt göra förklarande tillägg och relicensiera systemen.
Den ekonomiska situationen och licensieringsförfarandet har lett fram till ett tankesätt ”låt analogt förbli analogt och digitalt förbli digitalt”. Man är ovillig att ändra teknik och design. Istället har man hittat vägar att underhålla den gamla analoga utrustningen.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies