Fluid induced vibrations in neutron detection housing. Data for Computational Analysis

Rapportnummer:  2015:160
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Eric Lillberg
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat: Denna rapport sammanfattar resultaten för de experiment av flödeinducerade vibrationer (FIV) som utförts av Vattenfall AB på uppdrag av Energiforsk.

Experimentet har en geometri som utgörs av de neutronsonrör som är en del av härdinstrumenteringen i kokarvattenreaktorer. Geometrin har sedan skalats ned för att passa den befintliga testsektion som använts för tidigare FIV experiment utförda av Vattenfall AB.

Geometrin utgörs av ett tunnväggigt rör med 8 mm ytterdiameter centralt placerat i en korsformad kanal med rundade hörn mot kanalens mitt, se figur nedan.

Flödet är axiellt längs med staven genom kanalen och varierar mellan 0 och 15 l/s. På olika höjder i kanalen har tryckfluktuationerna från den turbulenta strömningen mätts med tryckgivare samt det totala tryckfallet över hela testsektionen. Stavens vibration mäts med Particle Tracking Velocimetry (PTV) som är en metod där små prickar på stavens yta följs med höghastighetskameror och efterföljande bildbehandling för att ge en tidsserie för stavens rörelse i ett plan tvärs strömningsriktningen.

Rapporten tillhandahåller all väsentlig information om experimentets uppställning och hur resultaten dokumenterats samt hur experimentellt data kan tillhandahållas för validering av beräkningsmetoder inom FIV och fluid struktur interaktion (FSI).


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies