Ongoing projects:

Rotordynamic study of pumps in the nuclear industry
Project leader: Staffan Lundholm, Lloyd's Register

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies