NEPP Seminarium

 

Fredagen den 14 juni anordnande NEPP ett seminarium för att belysa behovet av reglerkraft, nätutbyggnad och utrikeshandel med en annorlunda elproduktionsmix.

Det pågår en, stundtals intensiv, diskussion i Sverige och i många andra länder om möjligheter och konsekvenser av att basera elförsörjningen på en stor andel förnybar el. Framför allt gäller det betydande inslag av vindkraft och solel. Eftersom varken sol- eller vindkraft kan styras och dessutom varierar kraftigt, uppstår frågan hur elsystemet ska balanseras. I Norden har vi en stor fördel jämfört med övriga Europa eftersom vi har relativt stora volymer reglerbar vattenkraft.

En genomgående frågeställning i diskussionerna är hur långt reglerförmågan i den nordiska vattenkraften räcker - först och främst är ju vattenkraften utbyggd för att möta variationer i förbrukning. Även transmissionsnäten är dimensionerade med denna utgångspunkt. Vattenkraftens reglerförmåga är också delvis hotad med nya restriktioner som en konsekvens av det nya vattendirektivet från EU.

Hur långt vattenkraften (och transmissionsnätet) räcker för att reglera ut variationer i efterfrågan och i annan produktion är oerhört viktig eftersom det får en stor påverkan på priset och därmed alla andra investeringar på elmarknaden, både i Norden och hos våra handelspartners.

Dessa frågeställningar bidrog till mycket intressanta presentationer och diskussioner. Presentationerna finns samlade på NEPP´s hemsida: Presentationer


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies