Programråd för Omvärld och system

Bosse Andersson, Svensk Energi
Eva Gillander, Göteborg Energi
Göran Hult, Fortum
Lars Bierlein, E.ON
Lars Joelsson, Vattenfall
Staffan Westlin, Skellefteå Kraft
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät
Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies