Laddningsinfrastruktur – Marknadsinventering och rekommendationer

Rapportnummer:  10:60
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Lennart Spante och ”Arbetsgrupp P5”
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Detta uppdrag har omfattat marknadsinventering, kostnadsanalyser samt samman­ställning av ett antal rekommendationer för den inledande utbyggnaden av laddnings­infrastruktur för elfordon i Sverige och har genomförts under perioden mars 2009 – maj 2010 inom ramen för ELFORSK-programmet Laddhybrider och Elfordon, Delprogram ”P5 – Laddningsinfrastruktur”.
Delmål för uppdraget:
·         Leverera en sammanställning av vilka komponenter och system som finns att upphandla (inkl aktuella kostnadsbedömningar) eller är under utveckling för laddningsinfrastruktur för laddhybrider och elfordon med fokus på nordiska komponent- och systemleverantörer (samt några internationella).
·         Ge marknadens parter inledande rekommendationer (råd och anvisningar) för den fortsatta utbyggnaden av laddningsinfrastruktur
och ev. kopplade betalsystem (koordineras med pågående standardiseringsarbete).

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies