Rapport från 4th General Assembly of the European Technology Platform SmartGrids

Rapportnummer:  12:16
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Magnus Olofsson
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Rapporten sammanfattar noteringar från 4th General Assembly of the European Technology Platform SmartGrids som hölls i Rom den 8 – 9 mars 2012. Mötet arrangerades av den Europeiska Unionens teknikplattform för smarta elnät – SmartGrids Technology Platform.
Mötet bjöd på en omfattande genomgång av de stora europeiska initiativen inom smarta elnätsområdet. Det var slående vilka stora likheter många av projekten har i sitt innehåll. Användarflexibilitet är tydligt i fokus; det vill säga möjligheten att låta efterfrågan på elektrisk energi följa tillgången på vindkraft, elnätens belastning etc.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies