Low Energy Nuclear Reactions. Informationssammanställning beträffande ett omdiskuterat fenomen

Rapportnummer:  13:90
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Margaretha Engström & Sten Bergman
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Står vi på tröskeln till en ny era när det gäller hållbar och miljövänlig energitillförsel? Finns det något nytt runt hörnet som skulle kunna revolutionera vårt sätt att producera värme och el och att driva morgondagens fordon? Det är frågor som nu aktualiserats genom att området Low Energy Nuclear Reactions (LENR) återigen fått ökad uppmärksamhet. Denna rapport är en översiktlig genomgång av området Low Energy Nuclear Reactions eller som det ibland kallas Kall fusion. Apparater och anordningar, som uppges vara baserade på LENR-tekniken, börjar nu visas upp på några olika håll i världen. Energiutbytet från dessa anordningar uppges i vissa fall kraftigt överstiga den tillförda energin som behövs för att starta och stabilisera processen. Om detta stämmer – vilket har ifrågasatts av många – står vi inför det oväntade, att det kanske finns en ny process som vida överträffa konventionell bränslebaserad energiomvandling. Dessutom uppges anordningarna fungera utan nämnvärd miljöbelastning. Eller är de resultat som nu redovisas konsekvenser av felmätningar och önsketänkanden?

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies