CIGRÉ

Den svenska Nationalkommittén för CIGRÉ svarar för nationella synpunkter,
granskning av rapporter samt medlemsfrågor inom CIGRÉ.

 
 

   Conférence Internationale
des Grand Réseaux Electriques a haute tension

 

 

Nya rapporter

CIGRÉ-verksamheten på Elforsk har övergått till Energiforsk vid årsskiftet 2014/15

Ett samarbetsavtal har undertecknats mellan ABB AB, Svensk Energi och Svenska Kraftnät angående verksamheten. Svenska Nationalkommitténs verksamhet beskrivs i verksamhetsregler.

- Ett symposium i Lund, 27 - 28 maj 2015, arrangeras.

Till anmälnings webbsidan på Malmö Kongressbyrå.

www.cigre2015.se

- Vilka som är ledamöter i den svenska Nationalkommittén.

Hämta ned den HÄR

En ny broschyr har givits ut 15 september 2011 om CIGRÉ.

Hämta ned den HÄR 

En bildserie i PDF-format har givits ut för att på ett populärt sätt kunna användas för att beskriva CIGRÉ och dess verksamhet

Hämta ned den HÄR

 CIGREs webbsida

http://www.cigre.org/Events/Session/Session-2016

 

Kontakt


Sven Jansson
Tel 08-677 27 32  

                                  


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies