Sammansättning

Abhay Kumar, ABB Power Systems (ordf)
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät, (vice ordf)
Stanislaw Gubanski, Chalmers Tekniska Högskola
Mehrdad Ghandhari, Kungliga Tekniska Högskolan
Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB
Peter Sigenstam, E.ON Elnät
Olof Samuelsson, Lunds Tekniska Högskola

Claes Bengtsson, ABB

Sven Jansson, Elforsk AB, (sekr)


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies