I CIGRÉs kansli- och sekreterarfunktion ingår att:

  • ombesörja de administrativa uppgifter som erfordras för medlemshantering
  • ansvara för betalningar och redovisning av medel som inbetalts för verksamheten
  • ombesörja de administrativa uppgifter som krävs av Nationalkommittén för kongresser och symposier samt
  • ombesörja förberedelser för svensk medverkan och presentationer av tekniska rapporter vid kongresserna i Paris
  • Senast varje november presentera förslag till budget för det kommande verksamhetsåret.
    Budgeten ska, förutom omkostnaderna för verksamheten inklusive sekretariatet, också täcka avgifterna för de individuella medlemskapen i Cigré
  • svara för kallelse och protokoll avseende Nationalkommitténs sammanträden
  • svara för information om arbetsgruppernas sammansättning samt pågående kommittéarbeten
  • administration av hemsida på WWW, initiering och uppdatering 1 gång/kvartal.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies