Studiekommittéer (Study committees, SC)

Syftet för Cigrés studiekommittéer är:

  • att främja informationsutbyte inom respektive område.
  • att organisera och utföra studier avseende teknisk utveckling och kunskapsuppbyggnad.

Varje kommitté upprättar en aktivitetsplan. Information ges via symposier, kollokvier och regionala konfereneser, samt publikationer, electra och tekniska broschyrer.

En studiekommitté består av en ordförande, upp till 24 medlemmar, varav högst en per land, samt en sekreterare. Medlemmarna utses av fullmäktige för perioder om 6 år. Dessutom kan ett antal experter (en per land som inte representeras i kommittén) förordnas som observatörer och delta i arbete och möten.

För att bevaka och fördjupa aktuella delområden utser studiekommittéerna arbetsgrupper.

Följande studiekommittéer finns för närvarande:

Kommitté

Svensk ledamot 2014 - 2016

A1: Rotating Machines Richard Perers,
Norconsult AB
A2: Transformers Jan Hajek, ABB
A3: High Voltage Equipment Tommie Lindquist, Svenska Kraftnät
B1: Insulated Cables Peter Sunnegårdh, ABB
B2: Overhead Lines Lillemor Carlshem, Svenska Kraftnät
B3: Substations Milan Radosavljevic, Svenska Kraftnät
B4: HVDC and Power Electronics Abhay Kumar, ABB Power Systems
B5: Protection, Automation and Meetering Anders Johnsson, Vattenfall Research & Development
C1: System Development and Economics Per Norberg, Vattenfall Eldistribution
C2: System Operation and Control Christer Norlander, Svenska Kraftnät
C3: System Environmental Performance Lennart Engström, Vattenfall
C4: System Technical Performance and analysis Anders Holm,
Vattenfall Research & Development
C5: Power Supply Regulation and Trading Lars Joelsson, Vattenfall
C6: Distribution Systems and Dispersed Generation Staffan Norrga, KTH
D1: Materials and Emerging Technologies
for Power Systems
Henrik Hillborg ABB
D2: Information System and Telecommunication
for Power Systems
Lars Nordström KTH

Senaste listan på internationella studiekommittéledamöter finns här

 

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies