Programstyrelsen består av följande personer:

Horst Blüchert, Elsäkerhetsverket (ordf)
Kjell Oberger, Fortum Distribution AB
Najib Mirkhani, Svenska Kraftnät
Eva Sundin, Vattenfall Eldistribution AB
Ola Ivarsson, E.ON Elnät Sverige AB
Jenny Paulinder, Göteborg Energi AB
Pär Erik Petrusson, Jämtkraft AB
Sven-Åke Polfjärd, Föreningen Industriell Elteknik, FIE
Kenny Granath, Energimarknadsinspektionen
Susanne Olausson, Elforsk AB (programansvarig)

 

Övriga finansiärer i programmet är:

Skellefteå Kraft Elnät AB Öresundskraft AB
Umeå Energi Elnät AB Gävle Energi AB
Jönköping Energi Nät AB Sundsvall Energi Elnät AB
Härjeåns Nät AB AB Borlänge Energi
C4 Elnät AB Borås Elnät AB

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies