Utlysning

Utlysning Riskanalysprogrammet 2011

Utlysningen för Programmet Riskanalys 2011-2015 nu är öppen till och med 10/6 2014. Denna utlysning omfattar drygt 1,5 Mkr/år och Programstyrelsen fokuserar på de i programbeskrivningen utpekade verksamhetsområden. Mer information finns i nedanstående dokument:

Programbeskrivning.pdf
Blankett_ansökan.pdf


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies