I NORDAC ingår partners från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Island var med ett tag, men har nu hoppat av. Ett arbete pågår nu att försöka få med Estland.

I NORKAB ingår deltagare från  Sverige, Danmark, Norge och Fi nland.

De två sammanhang som Ö&D arbetar nordiskt i är NORDAC och NORKAB

Ett av de ansvarsområden som vi har på Elforsk, och det gäller alla programområden, är att upprätthålla kontakter med våra kunder som samtidigt är våra finansiärer och avnämare. Utanför Sveriges gränser har vi främst våra kontakter med de nordiska broder/syster organisationerna i flera olika sammanhang.

NORDAC är en nordisk konferens kring eldistributionsämnet. Bidrag från högskolor, kraftföretag och tillverkare samsas om att berätta/informera/marknadsföra nya systemlösningar inom eldistributionsnätet. NORDAC är en dotterkonferens till CIRED.

NORKAB är det nordiska kabelnätverket. Nätverket träffas en till två gånger om året. På mötet sker kunskapsutbyte av nya framsteg, problem och rön från kabelsidan. Det kan gälla kabelutveckling, problem med skarvningar, ändavslut mm. utbyte av nya diagnostiska metoder mm. Presentationer av genomförda mätningar på olika kabelobjekt mm.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies