Inom programområdet Överföring och Distribution är det främst Samverkansprogrammet ELEKTRA som idag finansierar doktorander, men även Riskanalysprogrammet har ett antal doktorandprojekt. 

Pressmeddelanden

ELEKTRA 2013 - 2017

 

 

Den nya etappen av Samverkansprogrammet Elektra ska bidra till omställningen av energisystemet i hållbar riktning, medverka till färre elavbrott samt effektivisera elnät och energianvändning. Programmet innehåller forskningsprojekt med stor relevans för industrin och samhället. Utlysningarna inom Elektraprogrammet vänder sig till alla svenska lärosäten där den största delen av pengarna kommer att gå till forskarstuderande inom elkrafttekniska ämnen.

 

Förutom stödet från Energimyndigheten finansieras programmet till 60 procent av ABB, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Vattenfall, Fortum, E.ON Sverige, Göteborg Energi, Skellefteå Kraft, Skellefteå Kraft Elnät, Skellefteå Energiunderhåll, Umeå Energi Elnät, Elinorr, Jämtkraft, Öresundskraft, Karlstads Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Borås Elnät samt Falu Energi & Vatten.

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies