Programrådet i Elektra 2014- 2017: 

Ola Carlson, Chalmers Tekniska Högskola, ordförande
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Maria Edvall, Gothia Power
Karin Widegren, Energimarknadsinspektionen
Johan Söderbom, SP
Lina Bertling Tjernberg, KTH, suppleant
Anders Lindskog, SP, suppleant
Mimmi Magnusson, Energimyndigheten, adjungerad
Fredrik Brändström, Energimyndigheten, adjungerad
Fredrik Lundström, Energimyndigheten, adjungerad  
Sven Jansson, Energiforsk AB, adjungerad mötessekreterare

Industrigruppen i ELEKTRA:

Olle Hansson, Fortum Distribution AB, Ordförande
Göran Ericsson, Svenska Kraftnät
Leif A Pettersson, ABB AB
Anders Bülund, Trafikverket
Ola Ivarsson, E.ON Elnät Sverige AB
Anders Holm, Vattenfall Eldistribution AB
Helena Malmqvist, ABB AB
Sven Jansson, Energiforsk AB    


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies