Drift av stora kraftsystem med små mängder av fysiskt tröghetsmoment


Projektslut 2016
Utförare Luleå tekniska universitet
Doktorand John Laury

Projektet siktar mot att få en bättre förståelse av hur stora kraftsystem uppför sig vid brist på tröghetsmoment (rörelseenergi), samt att studera möjligheter och begränsningar med elektroniskt tröghetsmoment. Resultat av projektet kommer att användas i design och drift av nätet för banmatning på 16 2/3 Hz samt i stora transmissionsnät.

Det fysiska tröghetsmomentet i nätet för banmatning i Sverige minskas för närvarande, i och med övergången från direktanslutna elektriska maskiner (generatorer och motorer) till kraftelektroniska omformare. Brist på tröghetsmoment förväntas också uppstå vid vissa driftlägen i stora transmissionsnät, som de ihopkopplade nordiska stamnäten. Följden är en försämring av stabilitet i näten, framför allt frekvens- och vinkelstabilitet.

Projektet kommer att studera stora kraftsystem med låga mängder tillgänglig tröghetsmoment för att hålla systemet stabilt. Två typer av system kommer att studeras: stora sammankopplade system som nordiska kraftsystemet och 16 2/3-Hz systemet för banmatning som används i Sverige och några andra länder.

Projektet består av fem delmoment:
  • utveckling av förenklade modeller av stora kraftsystem för att kartlägga och studera tröghetsmomentets roll i driften;
  • mätningar i nätet för banmatning i Sverige;
  • detaljstudie av stabilitetsfenomen vid brist på tröghetsmoment;
  • studie av elektroniskt tröghetsmoment för att förbättra stabiliteten;
  • spridning av resultat
HTML tutorial
Projektets poster från Elektradagen
- klicka för större bild.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies