Information från spänningsdippmätningar


Projektslut 2017
Utförare Luleå tekniska universitet

Projektet ska öka kunskaper och förståelse om spänningsdippar som elkvalitetsfenomen och om den information som finns i mätningar av spänningsdippar. En ökad kunskap kring spänningsdippar bidrar till att öka leveranskvaliteten av el samtidigt som det kan underlätta anslutningen av energisnål utrustning och förnybar elproduktion.

Spänningsdippar är kortvariga sänkningar i amplituden av spänningen i elnätet. Dessa sänkningar kan leda till driftstörningar vid utrustning och dyra produktionsstopp i industrianläggningar. Mängden data från elkvalitetsmätare, som används för att identifiera sänkningarna, ökar mycket snabbt och automatiska analysmetoder behövs för att hantera dessa data och för att extrahera relevant information.

Projektet kommer att studera två typer av information från spänningsdippar: potentiella effekter av dippar på ansluten utrustning, samt bakomliggande orsaker till sänkningarna. Även information om kraftsystemet före, under och direkt efter dippen kommer att analyseras. Resultat från studien ska bland annat innefatta:
  • En statistisk modell för spridning av dippar;
  • Modeller för beteendet av utrustning vid spänningsdippar;
  • Rekommendationer om karakteristiker för spänningsdippar;
  • Ett ramverk för automatisk analys av mätningar.Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies