Snabbladdning av elbussar i distributionsnätet


Projektslut 2017
Utförare Chalmers
Post dok David Steen

Projektet ska utvärdera hur en storskalig utbyggnad av snabbladdare för elbussar i kollektivtrafik kan påverka distributionsnätet. De huvudsakliga målen är att utveckla en modell för att avgöra denna påverkan, samt att ta fram riktlinjer för hur och till vilken kostnad påverkan kan mildras.

För att möjliggöra en hög utnyttjandegrad av elbussar i kollektivtrafiken är snabbladdning nödvändig. Då snabbladdning sker vid höga effekter, 50-250kW, finns det en risk att distributionsnätet inte klarar den ökade lasten utan förstärkning. Det finns ett flertal olika tekniker som kan utnyttjas för att undvika en kostsam expansion av elnätet, t.ex. energilager, styrning av reaktiv och/eller aktiv effekt vid laddning eller styrning av laster i omkringliggande område då laddstationen används.

Syftet med detta projekt är att analysera och utvärdera hur distributionsnätet påverkas av snabbladdningen och ta fram riktlinjer för hur och till vilken kostnad påverkan kan mildras. Vidare kommer möjligheten att använda laddstationen, då laddning inte sker, för att stabilisera spänningen på elnätet studeras.

Det övergripande målet kan delas in i följande delmål:
 • Utveckling av en elnätsmodell för utvärdering av elnäts påverkan av snabbladdningsstationer samt hur påverkan kan mildras genom följande tekniker:

  • Filter för att reducera övertoner
  • Energilager
  • Styrning av laddningen
  • Laststyrning av övriga laster i området
  • Reaktiv effekt kompensation mha snabbladdaren

 • Utveckling av styralgoritmer för en eller flera av de föreslagna metoderna som kan användas för att minska elnätspåverkan.

 • Möjliga fördelar med att ha snabbladdare i elnätet:

  • Använda snabbladdaren för reaktiv effekt kompensation då laddning ej sker.

 • Case study: Utvärdera påverkan av snabbladdare på ett verkligt distributionsnät i Sverige samt vilka metoder som kostnadseffektivt kan mildra påverkan.

 • Case study: De/den utvecklade styralgoritmen kommer att testas och verifieras om möjligt i ett verkligt elnät, alternativt i laboratorium på Chalmers.

 • Framtagning av riktlinjer för placering och utformning av snabbladdare i distributions system.Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies